Intenzivní kmenový trénink

Program je dočasně nedostupný Viasat Explore

Joel Dommett a Nish Kumar vyrážejí navštívit šest komunit s velmi aktivním životním stylem. Joel chce držet s místními obyvateli krok. Nish se hodlá seznámit pouze s jejich kulturou a kuchyní.